Narodnih heroja 75, 18000 Niš, Srbija +381 63 423-400     sab@sab.rs
IMG-LOGO
ICON

Zamena veličine i zamena artikla za drugiProizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen. Troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene. Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo za ispravan, a sve troškove snosi prodavnica www.sab.rs

Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

U slučaju zamene proizvoda za drugu veličinu, prodavac je u obavezi da izvrši zamenu ukoliko taj proizvod postoji na stanju. Ukoliko kupljeni proizvod za koji se traži zamena ne postoji na stanju, prodavac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni. Za slučaj nepostojanja mogućnosti zamene prodavac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.
Za uvažene reklamacije, prodavac www.sab.rs snosi sve troškove transporta.

Ukoliko je predhodno od strane kupca traženo da proizvod koji je predmet kupovine bude personalizovan za njegove lične potrebe, i personalizacija bude uradjena na način kako je to kupac tražio i mailom potvrdio da je saglasan sa načinom personalizacije, nije moguće izvšiti bilo kakvu zamenu za isti ili neki drugi artikal.